menu action
Giải yêu thích
Giải đấu khác

Coi bói tuổi Mùi khai trương ngày nào tốt nhất năm Nhâm Dần

(GMT+7)

Chọn ngày khia trương hợp tuổi, đẹp sẽ giúp công việc làm ăn được thuận lợi và gặp được nhiều may mắn hơn. Chính vì vậy việc chọn ngày khai trương tốt luôn được dân kinh doanh vô cùng quan tâm. Vậy tuổi Mùi khai trương ngày nào tốt nhất? Để biết thêm chi tiết về vấn đề này mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ sau đây của kqbongda.info.

Tuổi Ất Mùi khai trương ngày nào tốt nhất?

 • Nếu khai trương vào tháng 12 âm lịch nên chọn ngày tốt: 9/12, 15/12, 22/12
 • Nếu khai trương vào tháng 1 âm lịch nên chọn ngày tốt: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Nếu khai trương vào tháng 2 âm lịch nên chọn ngày tốt: 19/2, 25/2
 • Nếu khai trương vào tháng 3 âm lịch nên chọn ngày tốt: 4/3, 7/3, 19/3, ,28/3
 • Nếu khai trương vào tháng 4 âm lịch nên chọn ngày tốt: 12/4, 26/4
 • Nếu khai trương vào tháng 5 âm lịch nên chọn ngày tốt: 7/5, 10/5, 22/5
 • Nếu khai trương vào tháng 6 âm lịch nên chọn ngày tốt: 12/6, 19/6, 24/6
 • Nếu khai trương vào tháng 7 âm lịch nên chọn ngày tốt: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Nếu khai trương vào tháng 8 âm lịch nên chọn ngày tốt: 12/8, 15/8, 21/8
 • Nếu khai trương vào tháng 9 âm lịch nên chọn ngày tốt: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Nếu khai trương vào tháng 10 âm lịch nên chọn ngày tốt: 12/10, 17/10, 22/10
 • Nếu khai trương vào tháng 11 âm lịch nên chọn ngày tốt: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Tuổi Ất Mùi khai trương ngày nào tốt nhất

Chọn ngày khai trương vượng phát cho tuổi Đinh Mùi (1967)

 • Khai trương vào tháng 12 âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 9/12, 15/12, 22/12
 • Khai trương vào tháng 1 âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Khai trương vào tháng 2 âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 19/2, 25/2
 • Khai trương vào tháng 3 âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 4/3, 7/3, 19/3, ,28/3
 • Khai trương vào tháng 4 âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 12/4, 26/4
 • Khai trương vào tháng 5 âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 7/5, 10/5, 22/5
 • Khai trương vào tháng 6 âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 12/6, 19/6, 24/6
 • Khai trương vào tháng 7 âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Khai trương vào tháng 8 âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 12/8, 15/8, 21/8
 • Khai trương vào tháng 9 âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Khai trương vào tháng 10 âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 12/10, 17/10, 22/10
 • Khai trương vào tháng 11 âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Tuổi Mùi khai trương ngày nào tốt? – Tuổi Kỷ Mùi

 • Tuổi Kỷ Mùi khai trương vào tháng 12 âm lịch nên chọn ngày: 9/12, 15/12, 22/12
 • Tuổi Kỷ Mùi khai trương vào tháng 1 âm lịch nên chọn ngày: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Tuổi Kỷ Mùi khai trương vào tháng 2 âm lịch nên chọn ngày: 19/2, 25/2
 • Tuổi Kỷ Mùi khai trương vào tháng 3 âm lịch nên chọn ngày: 4/3, 7/3, 19/3, ,28/3
 • Tuổi Kỷ Mùi khai trương vào tháng 4 âm lịch nên chọn ngày: 12/4, 26/4
 • Tuổi Kỷ Mùi khai trương vào tháng 5 âm lịch nên chọn ngày: 7/5, 10/5, 22/5
 • Tuổi Kỷ Mùi khai trương vào tháng 6 âm lịch nên chọn ngày: 12/6, 19/6, 24/6
 • Tuổi Kỷ Mùi khai trương vào tháng 7 âm lịch nên chọn ngày: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Tuổi Kỷ Mùi khai trương vào tháng 8 âm lịch nên chọn ngày: 12/8, 15/8, 21/8
 • Tuổi Kỷ Mùi khai trương vào tháng 9 âm lịch nên chọn ngày: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Tuổi Kỷ Mùi khai trương vào tháng 10 âm lịch nên chọn ngày: 12/10, 17/10, 22/10
 • Tuổi Kỷ Mùi khai trương vào tháng 11 âm lịch nên chọn ngày: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Chọn ngày khai trương vượng phát cho tuổi Tân Mùi 1991

 • Nếu khai trương vào tháng 12 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 9/12, 15/12, 22/12
 • Nếu khai trương vào tháng 1 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Nếu khai trương vào tháng 2 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 19/2, 25/2
 • Nếu khai trương vào tháng 3 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 4/3, 7/3, 19/3, ,28/3
 • Nếu khai trương vào tháng 4 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 12/4, 26/4
 • Nếu khai trương vào tháng 5 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 7/5, 10/5, 22/5
 • Nếu khai trương vào tháng 6 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 12/6, 19/6, 24/6
 • Nếu khai trương vào tháng 7 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Nếu khai trương vào tháng 8 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 12/8, 15/8, 21/8
 • Nếu khai trương vào tháng 9 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Nếu khai trương vào tháng 10 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Nếu khai trương vào tháng 11 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Xem thêm:  Xem bói tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt nhất năm 2022

Tuổi Quý Mùi (2003) khai trương ngày nào tốt?

 • Nếu khai trương vào tháng 12 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 9/12, 15/12, 22/12
 • Nếu khai trương vào tháng 1 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Nếu khai trương vào tháng 2 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 19/2, 25/2
 • Nếu khai trương vào tháng 3 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 4/3, 7/3, 19/3, ,28/3
 • Nếu khai trương vào tháng 4 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 12/4, 26/4
 • Nếu khai trương vào tháng 5 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 7/5, 10/5, 22/5
 • Nếu khai trương vào tháng 6 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 12/6, 19/6, 24/6
 • Nếu khai trương vào tháng 7 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Nếu khai trương vào tháng 8 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 12/8, 15/8, 21/8
 • Nếu khai trương vào tháng 9 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Nếu khai trương vào tháng 10 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 12/10, 17/10, 22/10
 • Nếu khai trương vào tháng 11 âm lịch có thể chọn ngày đẹp: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu tuổi Mùi khai trương ngày nào tốt? Hy vọng những thông tin phong thủy mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn chọn được ngày khai trương ưng ý.