menu action
Giải yêu thích
Giải đấu khác

Gia chủ tuổi Mão khai trương ngày nào tốt nhất năm 2022

(GMT+7)

Chọn ngày đẹp khai trương trong năm Nhâm Dần 2022 được rất nhiều người quan tâm vì mong muốn một năm làm ăn thuận lợi, mọi điều cát lành. Vậy gia chủ tuổi Mão khai trương ngày nào tốt nhất năm 2022? Đáp án sẽ có ngay trong bài phân tích và chia sẻ sau đây của kqbongda.info.

Tuổi Mão khai trương ngày nào tốt – Tuổi Tân Mão

Những người sinh năm Tân Mão (1951) có năm sinh Dương lịch 1951. Gia chủ tuổi Tân Mão khi khai trương cửa hàng trong năm 2022 nên ưu tiên chọn những ngày tốt trong phong thủy như sau:
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 3/12, 13/12, 25/12
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 6/1, 12/1, 16/1, 25/1
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 16/2, 22/2
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 2/3, 4/3, 15/3, 27/3
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 1/4, 25/4
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 4/5, 13/5, 25/5
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 10/6, 16/6, 22/6
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 3/7, 8/7, 12/7, 25/7
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 10/8, 12/8, 25/8
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 1/9, 9/9, 22/9, 27/9
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như:  8/10, 15/10, 24/10
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 6/11, 12/11, 20/11, 29/11.

Tuổi Mão khai trương ngày nào tốt - Tuổi Tân Mão

Ngày khai trương Hồng Phát cho gia chủ tuổi Quý Mão

 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 3/12, 10/12, 27/12
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 4/1, 9/1, 15/1, 24/1
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 13/2, 24/2
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 1/3, 3/3, 15/3, 25/3
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 10/4, 24/4
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 3/5, 8/5, 27/5
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 5/6, 13/6, 26/6
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 1/7, 3/7, 12/7, 25/7
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 10/8, 15/8, 25/8
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 3/9, 12/9, 24/9, 27/9
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 4/10, 15/10, 26/10
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 6/11, 7/11, 23/11, 28/11

Ngày khai trương tốt nhất cho gia chủ tuổi Ất Mão (1975)

 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 3/12, 10/12, 25/12
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 4/1, 8/1, 15/1, 27/1
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 13/2, 22/2
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 1/3, 5/3, 12/3, 26/3
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 10/4, 22/4
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 4/5, 8/5, 25/5
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 5/6, 13/6, 27/6
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 4/7, 12/7, 25/7
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 8/8, 12/8, 27/8
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 3/9, 10/9, 22/9, 27/9
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 2/10, 8/10, 25/10
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 3/11, 7/11, 20/11, 25/11

Ngày khai trương Hồng Phát cho gia chủ tuổi Đinh Mão (1987)

Người tuổi Đinh Mão khai trương ngày nào tốt nhất? Cùng xem một số ngày đẹp mở hàng tốt nhất cho những người tuổi Đinh Mão trong năm Nhâm Dần như sau:

 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 3/12, 10/12, 25/12
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 5/1, 9/1, 15/1, 24/1
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 12/2, 27/2
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 6/3, 8/3, 17/3, 25/3
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 10/4, 27/4
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 5/5, 8/5, 24/5
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 12/6, 19/6, 24/6
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 9/8, 12/8, 28/8
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 3/9, 5/9, 23/9, 26/9
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 4/10, 13/10, 26/10
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 2/11, 5/11, 20/11, 24/11

Ngày khai trương đẹp cho gia chủ tuổi Kỷ Mão (1999)

 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 3/12, 8/12, 26/12
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 2/1, 7/1, 18/1, 25/1
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 14/2, 23/2
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 2/3, 4/3, 15/3, 27/3
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 8/4, 23/4
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 2/5, 8/5, 27/5
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 1/6, 17/6, 25/6
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như:  2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 9/8, 12/8, 27/8
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 3/9, 10/9, 22/9, 26/9
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 3/10, 6/10, 25/10
 • Nếu gia chủ khai trương mở hàng vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 1/11, 4/11, 12/11, 28/11.

Xem thêm:  Xem bói tuổi Tý khai trương ngày nào tốt nhất trong năm 2022?

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu tuổi Mão khai trương ngày nào tốt nhất? Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.