menu action
Giải yêu thích
Giải đấu khác

Xem bói tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt nhất năm 2022

(GMT+7)

Tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt? Đang là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc trong thời gian gần đây. Để biết thêm chi tiết về ngày khai trương tốt cho tuổi Tỵ mời bạn theo dõi bài phân tích sau đây của kqbongda.info.

Tuổi Tỵ khai trương ngày nào tôt? – Tuổi Quý Tỵ nên khai trương ngày nào?

Người tuổi Quý Tỵ khai trương ngày nào tốt? Mời bạn tham khảo những ngày tốt như sau:

 • Nếu khai trương nào tháng 12 Âm lịch như: 5/12, 10/12, 26/12
 • Nếu khai trương nào tháng 1 Âm lịch như: 2/1, 15/1, 16/1, 28/1
 • Nếu khai trương nào tháng 2 Âm lịch như: 12/2, 23/2
 • Nếu khai trương nào tháng 3 Âm lịch như: 6/3, 8/3, 21/3, 28/3
 • Nếu khai trương nào tháng 4 Âm lịch như: 7/4, 22/4
 • Nếu khai trương nào tháng 5 Âm lịch như: 8/5, 12/5, 22/5
 • Nếu khai trương nào tháng 6 Âm lịch như: 4/6, 15/6, 27/6
 • Nếu khai trương nào tháng 7 Âm lịch như: 8/7, 15/7, 18/7, 27/7
 • Nếu khai trương nào tháng 8 Âm lịch như: 16/8, 18/8, 28/8
 • Nếu khai trương nào tháng 9 Âm lịch như: 5/9, 10/9, 22/9, 25/9
 • Nếu khai trương nào tháng 10 Âm lịch như: 11/10, 16/10, 25/10
 • Nếu khai trương nào tháng 11 Âm lịch như: 8/11, 10/11, 21/11, 29/11

Tuổi Tỵ khai trương ngày nào tôt? - Tuổi Quý Tỵ nên khai trương ngày nào?

Ngày khai trương hồng phát cho người tuổi Ất Tỵ?

Người tuổi Ất Tỵ nên tham khảo những ngày khai trương tốt trong phong thủy như sau:

 • Tuổi Ất Tỵ nếu khai trương vào tháng 12 Âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 7/12, 13/12, 21/12
 • Tuổi Ất Tỵ nếu khai trương vào tháng 1 Âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 5/1, 16/1, 19/1, 28/1
 • Tuổi Ất Tỵ nếu khai trương vào tháng 2 Âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 12/2, 27/2
 • Tuổi Ất Tỵ nếu khai trương vào tháng 3 Âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 5/3, 7/3, 16/3, 28/3
 • Tuổi Ất Tỵ nếu khai trương vào tháng 4 Âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 2/4, 26/4
 • Tuổi Ất Tỵ nếu khai trương vào tháng 5 Âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 5/5, 16/5, 27/5
 • Tuổi Ất Tỵ nếu khai trương vào tháng 6 Âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 8/6, 17/6, 21/6
 • Tuổi Ất Tỵ nếu khai trương vào tháng 7 Âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 5/7, 12/7, 15/7, 26/7
 • Tuổi Ất Tỵ nếu khai trương vào tháng 8 Âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 13/8, 18/8, 26/8
 • Tuổi Ất Tỵ nếu khai trương vào tháng 9 Âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 2/9, 8/9, 22/9, 25/9
 • Tuổi Ất Tỵ nếu khai trương vào tháng 10 Âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 11/10, 16/10, 25/10
 • Tuổi Ất Tỵ nếu khai trương vào tháng 11 Âm lịch nên chọn các ngày đẹp: 5/11, 9/11, 21/11, 28/11

Người tuổi Đinh Tỵ khai trương ngày nào tốt ?

 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương lịch có thể tham khảo những ngày đẹp âm lịch sau: 2/12, 7/12, 26/12
 • Nếu khai trương vào tháng 2 dương lịch có thể tham khảo những ngày đẹp âm lịch sau: 4/1, 6/1, 15/1, 24/1
 • Nếu khai trương vào tháng 3 dương lịch có thể tham khảo những ngày đẹp âm lịch sau: 13/2, 25/2
 • Nếu khai trương vào tháng 4 dương lịch có thể tham khảo những ngày đẹp âm lịch sau: 5/3, 8/3, 20/3, 26/3
 • Nếu khai trương vào tháng 5 dương lịch có thể tham khảo những ngày đẹp âm lịch sau: 3/4, 21/4
 • Nếu khai trương vào tháng 6 dương lịch có thể tham khảo những ngày đẹp âm lịch sau: 7/5, 10/5, 26/5
 • Nếu khai trương vào tháng 7 dương lịch có thể tham khảo những ngày đẹp âm lịch sau: 9/6, 16/6, 27/6
 • Nếu khai trương vào tháng 8 dương lịch có thể tham khảo những ngày đẹp âm lịch sau: 7/7, 9/7, 15/7, 28/7
 • Nếu khai trương vào tháng 9 dương lịch có thể tham khảo những ngày đẹp âm lịch sau: 11/8, 17/8, 25/8
 • Nếu khai trương vào tháng 10 dương lịch có thể tham khảo những ngày đẹp âm lịch sau: 2/9, 8/9, 17/9, 26/9
 • Nếu khai trương vào tháng 11 dương lịch có thể tham khảo những ngày đẹp âm lịch sau: 3/10, 10/10, 24/10
 • Nếu khai trương vào tháng 12 dương lịch có thể tham khảo những ngày đẹp âm lịch sau: 8/11, 10/11, 21/11, 29/11

Tuổi Tân Tỵ khai trương ngày nào? – Tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt

Người sinh năm Tân Tỵ (2001) có thể cân nhắc lựa chọn một số ngày khai trương may mắn trong năm như:

 • Khi trương vào tháng 12 âm lịch có thể tham khảo ngày tốt sau: 6/12, 12/12, 26/12
 • Khi trương vào tháng 1 âm lịch có thể tham khảo ngày tốt sau: 5/1, 12/1, 19/1, 24/1
 • Khi trương vào tháng 2 âm lịch có thể tham khảo ngày tốt sau: 15/2, 27/2
 • Khi trương vào tháng 3 âm lịch có thể tham khảo ngày tốt sau: 6/3, 8/3, 21/3 ,28/3
 • Khi trương vào tháng 4 âm lịch có thể tham khảo ngày tốt sau: 5/4, 23/4
 • Khi trương vào tháng 5 âm lịch có thể tham khảo ngày tốt sau: 4/5, 12/5, 26/5
 • Khi trương vào tháng 6 âm lịch có thể tham khảo ngày tốt sau: 8/6, 12/6, 21/6
 • Khi trương vào tháng 7 âm lịch có thể tham khảo ngày tốt sau: 5/7, 12/7, 15/7, 26/7
 • Khi trương vào tháng 8 âm lịch có thể tham khảo ngày tốt sau: 11/8, 17/8, 25/8
 • Khi trương vào tháng 9 âm lịch có thể tham khảo ngày tốt sau: 5/9, 10/9, 22/9, 25/9
 • Khi trương vào tháng 10 âm lịch có thể tham khảo ngày tốt sau: 11/10, 16/10, 25/10
 • Khi trương vào tháng 11 âm lịch có thể tham khảo ngày tốt sau: 8/11, 10/11, 21/11, 29/11

Xem thêm:  Tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt? Chọn ngày khai trương 2022

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt nhất? Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.