menu action
Giải yêu thích
Giải đấu khác

Xem bói gia chủ tuổi Dần khai trương ngày nào tốt năm 2022

(GMT+7)

Ngày khai trương được xem là một sự khởi đầu cho việc làm ăn và kinh nghiệm. Do đó việc chọn ngày khai trương đẹp vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu như chọn được ngày lành tháng tốt, hợp phong thủy sẽ giúp cho công việc làm ăn cùng kinh doanh được thuận lợi hơn. Vậy tuổi Dần khai trương ngày nào tốt? Để biết thêm chi tiết mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ sau đây của kqbongda.info.

Tuổi Dần khai trương ngày nào tốt? – Tuổi Canh Dần 1950

Mỗi người sinh ra đều có cung mệnh và tử vi hoàn toàn riêng. Chính vì vậy những con số hợp mệnh hợp tuổi cũng có sự khác nhau. Từ cung mệnh, ngày tháng năm sinh chúng ta có thể tìm ra được ngày lành tháng tốt nhằm cưới hỏi, xây nhà hay khai trương. Người tuổi Canh Dần nếu như có ý định kinh doanh hoặc khai trương trong năm 2022 nên tham khảo những ngày tốt như sau:

Tuổi Dần khai trương ngày nào tốt? - Tuổi Canh Dần 1950

 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 2/12, 11/12, 25/12
 • Nếu khai trương vào tháng 2 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 4/1, 14/1, 17/1, 26/1
 • Nếu khai trương vào tháng 3 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 9/2, 22/2
 • Nếu khai trương vào tháng 4 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 1/3, 4/3, 17/3, 24/3
 • Nếu khai trương vào tháng 5 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 5/4, 27/4
 • Nếu khai trương vào tháng 6 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 4/5, 12/5, 26/5
 • Nếu khai trương vào tháng 7 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 11/6, 16/6, 27/6
 • Nếu khai trương vào tháng 8 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 3/7, 6/7, 12/7, 25/7
 • Nếu khai trương vào tháng 9 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 9/8, 12/8, 27/8
 • Nếu khai trương vào tháng 10 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 6/9, 13/9, 25/9, 28/9
 • Nếu khai trương vào tháng 11 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 5/10, 14/10, 25/10
 • Nếu khai trương vào tháng 12 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 7/11, 12/11, 20/11, 29/11

Chọn ngày khai trương hồng phát cho tuổi Nhâm Dần (1962)

 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 9/12, 15/12, 22/12
 • Nếu khai trương vào tháng 2 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Nếu khai trương vào tháng 3 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 19/2, 25/2
 • Nếu khai trương vào tháng 4 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
 • Nếu khai trương vào tháng 5 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 12/4, 26/4
 • Nếu khai trương vào tháng 6 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 7/5, 10/5, 22/5
 • Nếu khai trương vào tháng 7 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 12/6, 19/6, 24/6
 • Nếu khai trương vào tháng 8 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Nếu khai trương vào tháng 9 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 12/8, 15/8, 21/8
 • Nếu khai trương vào tháng 10 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Nếu khai trương vào tháng 11 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 12/10, 17/10, 22/10
 • Nếu khai trương vào tháng 12 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Ngày khai trương hợp với tuổi Giáp Dần (1974)

 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 9/12, 15/12, 22/12
 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 19/2, 25/2
 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 4/3, 7/3, 19/3 ,28/3
 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 12/4, 26/4
 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 7/5, 10/5, 22/5
 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 12/6, 19/6, 24/6
 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 12/8, 15/8, 21/8
 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 12/10, 17/10, 22/10
 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 6/11, 9/11, 20/11, 29/1

Chọn ngày khai trương hợp phong thủy cho tuổi Bính Dần (1986)

 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 9/12, 15/12, 22/12
 • Nếu khai trương vào tháng 2 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Nếu khai trương vào tháng 3 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 19/2, 25/2
 • Nếu khai trương vào tháng 4 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 4/3, 7/3, 19/3, ,28/3
 • Nếu khai trương vào tháng 5 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 12/4, 26/4
 • Nếu khai trương vào tháng 6 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 7/5, 10/5, 22/5
 • Nếu khai trương vào tháng 7 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 12/6, 19/6, 24/6
 • Nếu khai trương vào tháng 8 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Nếu khai trương vào tháng 9 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 12/8, 15/8, 21/8
 • Nếu khai trương vào tháng 10 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Nếu khai trương vào tháng 11 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 12/10, 17/10, 22/10
 • Nếu khai trương vào tháng 12 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Chọn ngày khai trương hợp phong thủy cho tuổi Mậu Dần (1998)

 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 9/12, 15/12, 22/12
 • Nếu khai trương vào tháng 2 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Nếu khai trương vào tháng 3 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 19/2, 25/2
 • Nếu khai trương vào tháng 4 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
 • Nếu khai trương vào tháng 5 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 12/4, 26/4
 • Nếu khai trương vào tháng 6 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 7/5, 10/5, 22/5
 • Nếu khai trương vào tháng 7 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 12/6, 19/6, 24/6
 • Nếu khai trương vào tháng 8 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Nếu khai trương vào tháng 9 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 12/8, 15/8, 21/8
 • Nếu khai trương vào tháng 10 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Nếu khai trương vào tháng 11 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 12/10, 17/10, 22/10
 • Nếu khai trương vào tháng 12 dương nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 6/11, 9/11, 20/11, 29/1

Xem thêm:  Tuổi Tuất khai trương ngày nào tốt và may mắn nhất năm 2022

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu tuổi Dần khai trương ngày nào tốt? Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp ích cho bạn đọc.