menu action
Giải yêu thích
Giải đấu khác

Tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt? Chọn ngày khai trương 2022

(GMT+7)

Những người tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt trong năm 2022? Đang là một từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Để hiểu rõ hơn về những ngày khai trương hồng phát cho gia chủ tuổi Thìn mời bạn theo dõi nội dung phân tích sau đây của kqbongda.info.

Tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt? Tuổi Nhâm Thìn

Người tuổi Nhâm Thìn có năm sinh dương lịch là 1952. Để khai trương được thuận lợi những người tuổi Thìn nên chọn những ngày tốt như sau:

 • Nếu khi trương vào tháng 1 dương lịch nên lưu ý chọn ngày đẹp sau: 3, 12, 26 tháng 12 (âm lịch).
 • Nếu khi trương vào tháng 2 dương lịch nên lưu ý chọn ngày đẹp sau: 2, 8, 15, 27 tháng 1 (âm lịch).
 • Nếu khi trương vào tháng 3 dương lịch nên lưu ý chọn ngày đẹp sau: 14, 27 tháng 2 (âm lịch).
 • Nếu khi trương vào tháng 4 dương lịch nên lưu ý chọn ngày đẹp sau: 2, 5, 18, 23 tháng 3 (âm lịch).
 • Nếu khi trương vào tháng 5 dương lịch nên lưu ý chọn ngày đẹp sau: 7, 26 tháng 4 (âm lịch).
 • Nếu khi trương vào tháng 6 dương lịch nên lưu ý chọn ngày đẹp sau: 2, 8, 29 tháng 5 (âm lịch).
 • Nếu khi trương vào tháng 7 dương lịch nên lưu ý chọn ngày đẹp sau: 7, 14, 28 tháng 6 (âm lịch).
 • Nếu khi trương vào tháng 8 dương lịch nên lưu ý chọn ngày đẹp sau: 1, 4, 17, 24 tháng 7 (âm lịch).
 • Nếu khi trương vào tháng 9 dương lịch nên lưu ý chọn ngày đẹp sau: 4, 14, 25 tháng 8 (âm lịch).
 • Nếu khi trương vào tháng 10 dương lịch nên lưu ý chọn ngày đẹp sau: 1, 6, 22, 27 tháng 9 (âm lịch).
 • Nếu khi trương vào tháng 11 dương lịch nên lưu ý chọn ngày đẹp sau: 8, 15, 27 tháng 10 (âm lịch).
 • Nếu khi trương vào tháng 12 dương lịch nên lưu ý chọn ngày đẹp sau: 6, 9, 20, 29 tháng 11 (âm lịch).

Tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt? Tuổi Nhâm Thìn

Người tuổi Giáp Thìn khai trương ngày nào tốt nhất 2022?

 • Khai trương trong tháng 1 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 8, 16, 27 tháng 12 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 2 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 4, 14, 15, 26 tháng 1 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 3 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 16, 27 tháng 2 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 4 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 2, 5, 20, 28 tháng 3 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 5 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 6, 27 tháng 4 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 6 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 4, 13, 27 tháng 5 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 7 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 1, 8, 28 tháng 6 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 8 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 2, 5, 19, 28 tháng 7 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 9 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 1, 5, 26 tháng 8 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 10 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 5, 18, 20, 26 tháng 9 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 11 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 6, 16, 28 tháng 10 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 12 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 3, 8, 25, 29 tháng 11 (âm lịch).

Ngày khai trương đẹp cho gia chủ tuổi Bính Thìn (sinh năm 1976) 

 • Khai trương trong tháng 1 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 5, 10, 27 tháng 12 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 2 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 2, 15, 17, 24 tháng 1 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 3 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 12, 26 tháng 2 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 4 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 2, 5, 18, 27 tháng 3 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 5 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 10, 25 tháng 4 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 6 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 2, 8, 27 tháng 5 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 7 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 16, 19, 24 tháng 6 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 8 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 1, 5, 19, 27 tháng 7 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 9 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 10, 15, 25 tháng 8 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 10 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 1, 10, 24, 27 tháng 9 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 11 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 5, 12, 25 tháng 10 (âm lịch).
 • Khai trương trong tháng 12 dương lịch nên chọn những ngày tốt sau: 5, 13, 26, 29 tháng 11 (âm lịch).

Ngày khai trương hồng phát cho gia chủ tuổi Mậu Thìn

 • Gia chủ Mậu Thìn nếu khai trương trong tháng 1 nên chọn ngày tốt sau: 4, 13, 25 tháng 12 (âm lịch).
 • Gia chủ Mậu Thìn nếu khai trương trong tháng 2 nên chọn ngày tốt sau: 2, 15, 17, 25 tháng 1 (âm lịch).
 • Gia chủ Mậu Thìn nếu khai trương trong tháng 3 nên chọn ngày tốt sau: 14, 28 tháng 2 (âm lịch).
 • Gia chủ Mậu Thìn nếu khai trương trong tháng 4 nên chọn ngày tốt sau: 2, 7, 15, 29 tháng 3 (âm lịch).
 • Gia chủ Mậu Thìn nếu khai trương trong tháng 5 nên chọn ngày tốt sau: 10, 27 tháng 4 (âm lịch).
 • Gia chủ Mậu Thìn nếu khai trương trong tháng 6 nên chọn ngày tốt sau: 3, 12, 26 tháng 5 (âm lịch).
 • Gia chủ Mậu Thìn nếu khai trương trong tháng 7 nên chọn ngày tốt sau: 10, 16, 27 tháng 6 (âm lịch).
 • Gia chủ Mậu Thìn nếu khai trương trong tháng 8 nên chọn ngày tốt sau: 1, 5, 18, 26 tháng 7 (âm lịch).
 • Gia chủ Mậu Thìn nếu khai trương trong tháng 9 nên chọn ngày tốt sau: 6, 17, 29 tháng 8 (âm lịch).
 • Gia chủ Mậu Thìn nếu khai trương trong tháng 10 nên chọn ngày tốt sau: 1, 5, 27, 28 tháng 9 (âm lịch).
 • Gia chủ Mậu Thìn nếu khai trương trong tháng 11 nên chọn ngày tốt sau: 5, 13, 27 tháng 10 (âm lịch).
 • Gia chủ Mậu Thìn nếu khai trương trong tháng 12 nên chọn ngày tốt sau: 2, 5, 23, 27 tháng 11 (âm lịch).

Xem thêm:  Gia chủ tuổi Sửu khai trương ngày nào tốt và may mắn nhất

Người tuổi Canh Thìn khai trương ngày nào tốt?

 • Nếu khai trương vào tháng 1 nên khai trương các ngày: 3, 10, 25 tháng 12 (âm lịch).
 • Nếu khai trương vào tháng 2 nên khai trương các ngày: 1, 7, 16, 28 tháng 1 (âm lịch).
 • Nếu khai trương vào tháng 3 nên khai trương các ngày: 12, 26 tháng 2 (âm lịch).
 • Nếu khai trương vào tháng 4 nên khai trương các ngày: 2, 5, 16, 25 tháng 3 (âm lịch).
 • Nếu khai trương vào tháng 5 nên khai trương các ngày: 10, 27 tháng 4 (âm lịch).
 • Nếu khai trương vào tháng 6 nên khai trương các ngày: 2, 7, 28 tháng 5 (âm lịch).
 • Nếu khai trương vào tháng 7 nên khai trương các ngày: 10, 15, 28 tháng 6 (âm lịch).
 • Nếu khai trương vào tháng 8 nên khai trương các ngày: 2, 5, 16, 25 tháng 7 (âm lịch).
 • Nếu khai trương vào tháng 9 nên khai trương các ngày: 4, 12, 28 tháng 8 (âm lịch).
 • Nếu khai trương vào tháng 10 nên khai trương các ngày: 1, 5, 17, 27 tháng 9 (âm lịch).
 • Nếu khai trương vào tháng 11 nên khai trương các ngày: 5, 14, 27 tháng 10 (âm lịch).
 • Nếu khai trương vào tháng 12 nên khai trương các ngày: 8, 9, 23, 24 tháng 11 (âm lịch).

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt. Hy vọng những thông tin phong thủy mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.