menu action
Giải yêu thích
Giải đấu khác

Coi bói tuổi Dậu khai trương ngày nào tốt nhất trong năm 2022

(GMT+7)

Để một năm mới làm ăn được thuận lợi và nhận được nhiều tài lộc thì việc chọn ngày khai trương và mở cửa hàng vô cùng quan trọng. Vậy tuổi Dậu khai trương ngày nào tốt nhất? Để biết thêm chi tiết mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ sau đây của kqbongda.info.

Ngày tốt khai trương của tuổi Đinh Dậu (1957)

Tín chủ sinh năm Đinh Dậu (1957) nếu có ý định khai trương trong năm 2022 nên tham khảo ưu tiên những ngày đẹp như sau:

 • Nếu khai trương trong tháng tháng 1 dương lịch nên chọn những ngày âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
 • Nếu khai trương trong tháng tháng 2 dương lịch nên chọn những ngày âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Nếu khai trương trong tháng tháng 3 dương lịch nên chọn những ngày âm lịch: 19/2, 25/2
 • Nếu khai trương trong tháng tháng 4 dương lịch nên chọn những ngày âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
 • Nếu khai trương trong tháng tháng 5 dương lịch nên chọn những ngày âm lịch: 12/4, 26/4
 • Nếu khai trương trong tháng tháng 6 dương lịch nên chọn những ngày âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
 • Nếu khai trương trong tháng tháng 7 dương lịch nên chọn những ngày âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
 • Nếu khai trương trong tháng tháng 8 dương lịch nên chọn những ngày âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Nếu khai trương trong tháng tháng 9 dương lịch nên chọn những ngày âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
 • Nếu khai trương trong tháng tháng 10 dương lịch nên chọn những ngày âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Nếu khai trương trong tháng tháng 11 dương lịch nên chọn những ngày âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
 • Nếu khai trương trong tháng tháng 12 dương lịch nên chọn những ngày âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Tuổi Dậu khai trương ngày nào tốt - Tuổi Đinh Dậu 1957

Tuổi Qúy Dậu khai trương ngày nào tốt trong năm 2022

 • Tháng 12 Âm lịch nếu như khai trương nên chọn những ngày tốt như: 6/12, 8/12, 15/12
 • Tháng 1 Âm lịch nếu như khai trương nên chọn những ngày tốt như: 3/1, 10/1, 18/1, 22/1
 • Tháng 2 Âm lịch nếu như khai trương nên chọn những ngày tốt như: 5/2, 17/2
 • Tháng 3 Âm lịch nếu như khai trương nên chọn những ngày tốt như: 9/3, 10/3, 22/3
 • Tháng 4 Âm lịch nếu như khai trương nên chọn những ngày tốt như: 9/4, 15/4, 28/4
 • Tháng 5 Âm lịch nếu như khai trương nên chọn những ngày tốt như: 5/5, 7/5, 19/5, 25/5
 • Tháng 6 Âm lịch nếu như khai trương nên chọn những ngày tốt như: 29/5, 5/6, 10/6, 28/6
 • Tháng 7 Âm lịch nếu như khái trương nên chọn những ngày tốt như: 3/7, 10/7, 22/7
 • Tháng 8 Âm lịch nếu như khai trương nên chọn những ngày tốt như: 13/8, 25/8
 • Tháng 9 Âm lịch nếu như khai trương nên chọn những ngày tốt như: 4/9, 12/9, 25/9
 • Tháng 10 Âm lịch nếu như khai trương nên chọn những ngày tốt như: 3/10, 15/10, 27/10
 • Tháng 11 Âm lịch nếu như khai trương nên chọn những ngày tốt như: 6/11, 10/11, 25/11, 27/11

Chọn ngày khai trương cho gia chủ tuổi Đinh Dậu

 • Tháng 1 Dương nên chọn các ngày tốt khai trương theo âm lịch như: 1/12, 3/12, 23/12
 • Tháng 2 Dương nên chọn các ngày tốt khai trương theo âm lịch như: 2/1, 13/1, 15/1, 25/1
 • Tháng 3 Dương nên chọn các ngày tốt khai trương theo âm lịch như: 10/2, 28/2
 • Tháng 4 Dương nên chọn các ngày tốt khai trương theo âm lịch như: 2/3, 5/3, 17/3, 28/3
 • Tháng 5 Dương nên chọn các ngày tốt khai trương theo âm lịch như: 1/4, 27/4
 • Tháng 6 Dương nên chọn các ngày tốt khai trương theo âm lịch như: 4/5, 15/5, 29/5
 • Tháng 7 Dương nên chọn các ngày tốt khai trương theo âm lịch như: 5/6, 16/6, 25/6
 • Tháng 8 Dương nên chọn các ngày tốt khai trương theo âm lịch như: 2/7, 3/7, 12/7, 28/7
 • Tháng 9 Dương nên chọn các ngày tốt khai trương theo âm lịch như: 1/8, 12/8, 29/8
 • Tháng 10 Dương nên chọn các ngày tốt khai trương theo âm lịch như: 4/9, 15/9, 27/9, 28/9
 • Tháng 11 Dương nên chọn các ngày tốt khai trương theo âm lịch như: 4/10, 17/10, 28/10
 • Tháng 12 Dương nên chọn các ngày tốt khai trương theo âm lịch như: 1/11, 4/11, 12/11, 26/11

Ngày khai trương hồng phát cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu

 • Nếu khai trương vào tháng 12 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 3/12, 7/12, 28/12
 • Nếu khai trương vào tháng 1 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 5/1, 12/1, 15/1, 25/1
 • Nếu khai trương vào tháng 2 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 10/2, 25/2
 • Nếu khai trương vào tháng 3 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 3/3, 4/3, 14/3, 28/3
 • Nếu khai trương vào tháng 4 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 3/4, 25/4
 • Nếu khai trương vào tháng 5 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 1/5, 10/5, 25/5
 • Nếu khai trương vào tháng 6 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 3/6, 15/6, 27/6
 • Nếu khai trương vào tháng 7 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 3/6, 15/6, 27/6
 • Nếu khai trương vào tháng 8 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 2/8, 10/8, 28/8
 • Nếu khai trương vào tháng 9 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 2/9, 13/9, 75/9, 28/9
 • Nếu khai trương vào tháng 10 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 5/10, 12/10, 25/10
 • Nếu khai trương vào tháng 11 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 2/11, 4/11, 13/11, 27/11

Ngày khai trương tốt cho người tuổi Quý Dậu 2022

 • Nếu khai trương vào tháng 12 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 2/12, 7/12, 25/12
 • Nếu khai trương vào tháng 1 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 1/1, 4/1, 12/1, 27/1
 • Nếu khai trương vào tháng 2 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 10/2, 25/2
 • Nếu khai trương vào tháng 3 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 1/3, 2/3, 15/3, 28/3
 • Nếu khai trương vào tháng 4 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 5/4, 20/4
 • Nếu khai trương vào tháng 5 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 3/5, 13/5, 27/5
 • Nếu khai trương vào tháng 6 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 2/6, 15/6, 28/6
 • Nếu khai trương vào tháng 7 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 3/7, 5/7, 8/7, 25/7
 • Nếu khai trương vào tháng 8 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 3/8, 10/8, 27/8
 • Nếu khai trương vào tháng 9 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 2/9, 10/9, 25/9, 27/9
 • Nếu khai trương vào tháng 10 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 1/10, 3/10, 27/10
 • Nếu khai trương vào tháng 11 Âm lịch nên chọn các ngày tốt: 2/11, 9/11, 13/11, 29/11

Xem thêm:  Gia chủ tuổi Ngọ khai trương ngày bào tốt nhất trong năm 2022?

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu tuổi Dậu khai trương ngày nào tốt? Hy vọng những thông tin phong thủy mà chúng tôi mà chúng tôi cung cấp đã giúp bạn tìm được một ngày khai trương ưng ý cho mình.