menu action
Giải yêu thích
Giải đấu khác

Gia chủ tuổi Ngọ khai trương ngày bào tốt nhất trong năm 2022?

(GMT+7)

Gia chủ tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt nhất trong năm 2022? Cùng chúng tôi tìm hiểu và phân tích chia tiết trong bài chia sẻ sau đây của kqbongda.info nhé!

Những lợi ích của việc xem ngày khai trương hợp tuổi.

Những người sinh vào năm Ngọ sẽ cầm tinh con Ngựa. Nên tính cách của những người này khá sôi nổi, mạnh bạo và có nhiều hoài bão trong cuộc sống của mình. Dựa vào thiên can địa chi chúng ta có được những năm sinh của tuổi Ngọ chi tiết như sau: Giáp Ngọ (1954), Bính Ngọ (1966), Mậu Ngọ (1978), Canh Ngọ (1990), Nhâm Ngọ (2002).

Việc xem ngày khai trương hợp tuổi với gia sẽ đem đến nhiều may mắn và tài lộc cho cửa hàng và cơ sở kinh doanh của gia chủ. Đây là điều mà bất kỳ người kinh doanh nào cũng mong muốn có được. Bên cạnh đó việc xem ngày khai trương còn tạo được tâm lý ổn định, yên tâm cho gia chủ được kinh doanh thoải mái hơn.

Vậy tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt nhất 2022?

Xem ngày khai trương hồng phát cho doanh nhân tuổi Giáp Ngọ

Vậy tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt nhất 2022?

 • Chọn ngày khai trương trong tháng 1 dương lịch thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 6/12, 17/12, 25/12
 • Chọn ngày khai trương trong tháng 2 dương lịch thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 2/1, 8/1, 16/1, 28/1
 • Chọn ngày khai trương trong tháng 3 dương lịch thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 9/2, 25/2
 • Chọn ngày khai trương trong tháng 4 dương lịch thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 2/3, 7/3, 15/3, 28/3
 • Chọn ngày khai trương trong tháng 5 dương lịch thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 10/4, 27/4
 • Chọn ngày khai trương trong tháng 6 dương lịch thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 5/5, 14/5, 27/5
 • Chọn ngày khai trương trong tháng 7 dương lịch thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 1/6, 15/6, 28/6
 • Chọn ngày khai trương trong tháng 8 dương lịch thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 5/7, 18/7, 26/7
 • Chọn ngày khai trương trong tháng 9 dương lịch thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 5/8, 12/8, 26/8
 • Chọn ngày khai trương trong tháng 10 dương lịch thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 4/9, 10/9, 25/9, 27/9
 • Chọn ngày khai trương trong tháng 11 dương lịch thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 8/10, 15/10, 24/10
 • Chọn ngày khai trương trong tháng 12 dương lịch thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 2/11, 7/11, 18/11, 25/11

Ngày khai trương đẹp cho gia chủ tuổi Bính Ngọ

 • Nếu khai trương trong tháng 1 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 5/12, 12/12, 27/12
 • Nếu khai trương trong tháng 2 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 4/1, 8/1, 15/1, 27/1
 • Nếu khai trương trong tháng 3 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 15/2, 27/2
 • Nếu khai trương trong tháng 4 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 2/3, 8/3, 16/3, 27/3
 • Nếu khai trương trong tháng 5 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 1/4, 23/4
 • Nếu khai trương trong tháng 6 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 4/5, 10/5, 28/5
 • Nếu khai trương trong tháng 7 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 10/6, 22/6, 25/6
 • Nếu khai trương trong tháng 8 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 5/7, 20/7, 27/7
 • Nếu khai trương trong tháng 9 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 9/8, 17/8, 25/8
 • Nếu khai trương trong tháng 10 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 2/9, 15/9, 22/9, 28/9
 • Nếu khai trương trong tháng 11 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 9/10, 15/10, 22/10
 • Nếu khai trương trong tháng 12 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 2/11, 5/11, 24/11, 26/11

Tuổi Mậu Ngọ khai trương ngày nào tốt?

 • Nếu khai trương trong tháng 1 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 4/12, 16/12, 22/12
 • Nếu khai trương trong tháng 2 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 2/1, 13/1, 17/1, 25/1
 • Nếu khai trương trong tháng 3 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 12/2, 27/2
 • Nếu khai trương trong tháng 4 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 2/3, 7/3, 19/3, 27/3
 • Nếu khai trương trong tháng 5 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 10/4, 23/4
 • Nếu khai trương trong tháng 6 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 2/5, 10/5, 26/5
 • Nếu khai trương trong tháng 7 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 10/6, 19/6, 27/6
 • Nếu khai trương trong tháng 8 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 5/7, 8/7, 15/7, 25/7
 • Nếu khai trương trong tháng 9 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
 • Nếu khai trương trong tháng 10 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 5/9, 12/9, 25/9, 26/9
 • Nếu khai trương trong tháng 11 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 8/10, 17/10, 24/10
 • Nếu khai trương trong tháng 12 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 8/11, 9/11, 25/11, 29/11

Tuổi Canh Ngọ khai trương ngày nào tốt trong năm 2022?

 • Nếu khai trương trong tháng 1 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 5/12, 15/12, 23/12
 • Nếu khai trương trong tháng 2 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 2/1, 5/1, 17/1, 27/1
 • Nếu khai trương trong tháng 3 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 10/2, 25/2
 • Nếu khai trương trong tháng 4 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 1/3, 8/3, 19/3, 28/3
 • Nếu khai trương trong tháng 5 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 10/4, 26/4
 • Nếu khai trương trong tháng 6 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 2/5, 10/5, 27/5
 • Nếu khai trương trong tháng 7 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 10/6, 19/6, 24/6
 • Nếu khai trương trong tháng 8 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 5/7, 9/7, 10/7, 27/7
 • Nếu khai trương trong tháng 9 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 5/8, 15/8, 27/8
 • Nếu khai trương trong tháng 10 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 17/9, 26/9, 27/9
 • Nếu khai trương trong tháng 11 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 8/10, 17/10, 26/10
 • Nếu khai trương trong tháng 12 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 9/11, 15/11, 20/11, 28/11

Xem thêm:  Xem bói gia chủ tuổi Dần khai trương ngày nào tốt năm 2022

Ngày khai trương hồng phát cho gia chủ tuổi Nhâm Ngọ

 • Nếu khai trương trong tháng 1 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 5/12, 11/12, 27/12
 • Nếu khai trương trong tháng 2 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 3/1, 14/1, 17/1, 22/1
 • Nếu khai trương trong tháng 3 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 15/2, 24/2
 • Nếu khai trương trong tháng 4 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 2/3, 5/3, 16/3, 27/3
 • Nếu khai trương trong tháng 5 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 1/4, 22/4
 • Nếu khai trương trong tháng 6 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 2/5, 10/5, 27/5
 • Nếu khai trương trong tháng 7 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 10/6, 19/6, 24/6
 • Nếu khai trương trong tháng 8 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 3/7, 9/7, 16/7, 25/7
 • Nếu khai trương trong tháng 9 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 2/8, 15/8, 27/8
 • Nếu khai trương trong tháng 10 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 10/9, 24/9, 26/9
 • Nếu khai trương trong tháng 11 dương thì gia chủ hãy chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 15/10, 21/10
 • Nếu khai trương trong tháng 12 dương thì chủ kinh doanh hãy chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 5/11, 9/11, 24/11, 29/11.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt? Hy vọng những thông tin phong thủy mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.