menu action
Giải yêu thích
Giải đấu khác

Tuổi Hợi khai trương ngày nào tốt nhất, mang lại nhiều tài lộc?

(GMT+7)

Để kinh doanh và làm ăn được thuận lợi thì việc xem ngày khai trương mở cửa hàng vô cùng quan trọng. Vì chọn được ngày khai trương tốt sẽ giúp cho công việc làm ăn được thuận lợi hơn. Vậy tuổi tuổi Hợi khai trương ngày nào tốt? Để biết thêm chi tiết về vấn đề này mời bạn theo dõi bài phân tích sau đây của kqbongda.info.

Tuổi Kỷ Hợi khai trương ngày nào tốt nhất?

Người tuổi Kỷ Hợi nếu như có ý định khai trương vào năm Nhâm Dần thì nên tham khảo một số ngày tốt như sau:

 • Nếu dự định khai trương vào tháng 1 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 6/12, 12/12, 26/12 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 2 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 5/1, 12/1, 19/1, 24/1 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 3 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 15/2, 27/2 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 4 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 6/3, 8/3, 21/3, ,28/3 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 5 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 5/4, 23/4 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 6 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 4/5, 12/5, 26/5 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 7 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 8/6, 12/6, 21/6 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 8 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 5/7, 12/7, 15/7, 26/7 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 9 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 11/8, 17/8, 25/8 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 10 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 5/9, 10/9, 22/9, 25/9 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 11 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 11/10, 16/10, 25/10 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 12 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 8/11, 10/11, 21/11, 29/11 âm lịch

Tuổi Kỷ Hợi khai trương ngày nào tốt nhất?

Tuổi Hợi khai trương ngày nào tốt? – Tuổi Tân Hợi

 • Vào tháng 1 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 3/12, 11/12, 25/12 âm lịch
 • Vào tháng 2 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 5/1, 12/1, 19/1, 24/1 âm lịch
 • Vào tháng 3 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 17/2, 22/2 âm lịch
 • Vào tháng 4 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 5/3, 6/3, 22/3, 27/3 âm lịch
 • Vào tháng 5 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 9/4, 22/4 âm lịch
 • Vào tháng 6 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 5/5, 12/5, 26/5 âm lịch
 • Vào tháng 7 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 9/6, 13/6, 15/6 âm lịch
 • Vào tháng 8 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 4/7, 12/7, 18/7, 27/7 âm lịch
 • Vào tháng 9 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 15/8, 17/8, 21/8 âm lịch
 • Vào tháng 10 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9 âm lịch
 • Vào tháng 11 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 6/10, 14/10, 25/10 âm lịch
 • Vào tháng 12 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 8/11, 10/11, 20/11, 29/11 âm lịch

Tuổi Quý Hợi khai trương ngày nào tốt nhất?

 • Trong tháng 1 dương lịch gia chủ Quý Hợi có thể khai trương vào các ngày: 4/12, 11/12, 25/12 âm lịch
 • Trong tháng 2 dương lịch gia chủ Quý Hợi có thể khai trương vào các ngày: 7/1, 12/1, 18/1, 25/1 âm lịch
 • Trong tháng 3 dương lịch gia chủ Quý Hợi có thể khai trương vào các ngày: 9/2, 25/2 âm lịch
 • Trong tháng 4 dương lịch gia chủ Quý Hợi có thể khai trương vào các ngày: 8/3, 12/3, 19/3, 28/3 âm lịch
 • Trong tháng 5 dương lịch gia chủ Quý Hợi có thể khai trương vào các ngày: 18/4, 25/4 âm lịch
 • Trong tháng 6 dương lịch gia chủ Quý Hợi có thể khai trương vào các ngày: 8/5, 12/5, 24/5 âm lịch
 • Trong tháng 7 dương lịch gia chủ Quý Hợi có thể khai trương vào các ngày: 12/6, 19/6, 24/6 âm lịch
 • Trong tháng 8 dương lịch gia chủ Quý Hợi có thể khai trương vào các ngày: 4/7, 12/7, 17/7, 28/7 âm lịch
 • Trong tháng 9 dương lịch gia chủ Quý Hợi có thể khai trương vào các ngày: 8/8, 15/8, 25/8 âm lịch
 • Trong tháng 10 dương lịch gia chủ Quý Hợi có thể khai trương vào các ngày: 3/9, 8/9, 25/9, 27/9 âm lịch
 • Trong tháng 11 dương lịch gia chủ Quý Hợi có thể khai trương vào các ngày: 9/10, 18/10, 21/10 âm lịch
 • Trong tháng 12 dương lịch gia chủ Quý Hợi có thể khai trương vào các ngày: 9/11, 12/11, 23/11, 27/11 âm lịch

Ngày khai trương phát đạt cho gia chủ Ất Hợi

 • Nếu dự định khai trương vào tháng 1 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 7/12, 15/12, 25/12 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 2 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 3/1, 14/1, 17/1, 25/1 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 3 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 14/2, 27/2 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 4 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 5/3, 9/3, 19/3, 25/3 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 5 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 12/4, 26/4 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 6 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 7/5, 10/5, 22/5 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 7 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 13/6, 15/6, 26/6 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 8 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 4/7, 9/7, 16/7, 28/7 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 9 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 15/8, 17/8, 23/8 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 10 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 2/9, 14/9, 23/9, 27/9 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 11 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 12/10, 17/10, 22/10 âm lịch
 • Nếu dự định khai trương vào tháng 12 dương lịch nên tham khảo những ngày sau: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11 âm lịch

Xem thêm:  Xem bói tuổi Thân khai trương ngày nào tốt, đúng phong thủy

Ngày khai trương hồng phát cho tuổi Đinh Hợi

 • Vào tháng 1 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 3/12, 18/12, 22/12 âm lịch
 • Vào tháng 2 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 7/1, 19/1, 22/1, 27/1 âm lịch
 • Vào tháng 3 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 19/2, 25/2 âm lịch
 • Vào tháng 4 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 5/3, 9/3, 19/3, 24/3 âm lịch
 • Vào tháng 5 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 15/4, 23/4 âm lịch
 • Vào tháng 6 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 8/5, 12/5, 22/5 âm lịch
 • Vào tháng 7 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 14/6, 22/6, 25/6 âm lịch
 • Vào tháng 8 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7 âm lịch
 • Vào tháng 9 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 11/8, 18/8, 21/8 âm lịch
 • Vào tháng 10 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 6/9, 18/9, 25/9, 26/9 âm lịch
 • Vào tháng 11 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 12/10, 17/10, 22/10 âm lịch
 • Vào tháng 12 dương lịch có thể chọn những ngày khai trương sau: 7/11, 12/11, 20/11 âm lịch

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu tuổi Hợi khai trương ngày nào tốt? Hy vọng những thông tin phong thủy mà chúng tôi cung cấp đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.