menu action
Giải yêu thích
Giải đấu khác

Xem bói tuổi Thân khai trương ngày nào tốt, đúng phong thủy

(GMT+7)

Tuổi Thân khai trương ngày nào tốt, chuẩn phong thủy đem lại nhiều tài lộc? Đang là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc trong thời gian gần đây. Để biết thêm chi tiết về vấn đề này mời bạn theo dõi bài phân tích xem ngày khai trương sau đây của kqbongda.info.

Tuổi Bính Thân khai trương ngày nào tốt nhất?

Gia chủ sinh năm 1956 nếu có kế hoạch khai trương trong năm Nhâm Dần thì nên tham khảo những ngày tốt sau đây:

 • Nếu khai trương vào tháng 1 dương lịch nên tham khảo những ngày âm lịch tốt sau: 4/12, 9/12, 26/12
 • Nếu khai trương vào tháng 2 dương lịch nên tham khảo những ngày âm lịch tốt sau: 2/1, 10/1, 15/1, 28/1
 • Nếu khai trương vào tháng 3 dương lịch nên tham khảo những ngày âm lịch tốt sau: 12/2, 27/2
 • Nếu khai trương vào tháng 4 dương lịch nên tham khảo những ngày âm lịch tốt sau: 1/3, 5/3, 14/3, 27/3
 • Nếu khai trương vào tháng 5 dương lịch nên tham khảo những ngày âm lịch tốt sau: 6/4, 25/4
 • Nếu khai trương vào tháng 6 dương lịch nên tham khảo những ngày âm lịch tốt sau: 2/5, 16/5, 28/5
 • Nếu khai trương vào tháng 7 dương lịch nên tham khảo những ngày âm lịch tốt sau: 8/6, 17/6, 27/6
 • Nếu khai trương vào tháng 8 dương lịch nên tham khảo những ngày âm lịch tốt sau: 2/7, 5/7, 10/7, 25/7
 • Nếu khai trương vào tháng 9 dương lịch nên tham khảo những ngày âm lịch tốt sau: 1/8, 12/8, 27/8
 • Nếu khai trương vào tháng 10 dương lịch nên tham khảo những ngày âm lịch tốt sau: 5/9, 12/9, 25/9, 28/9
 • Nếu khai trương vào tháng 11 dương lịch nên tham khảo những ngày âm lịch tốt sau: 1/10, 15/10, 25/10
 • Nếu khai trương vào tháng 12 dương lịch nên tham khảo những ngày âm lịch tốt sau: 2/11, 9/11, 13/11, 29/11

Tuổi Bính Thân khai trương ngày nào tốt nhất?

Ngày khai trương hồng phát cho gia chủ tuổi Mậu Thân (1968)

 • Khai trương vào tháng 12 âm lịch thì nên chọn những ngày tốt sau: 5/12, 10/12, 25/12
 • Khai trương vào tháng 1 âm lịch thì nên chọn những ngày tốt sau: 2/1, 15/1, 18/1, 29/1
 • Khai trương vào tháng 2 âm lịch thì nên chọn những ngày tốt sau: 1/2, 23/2
 • Khai trương vào tháng 3 âm lịch thì nên chọn những ngày tốt sau: 2/3, 7/3, 15/3, 28/3
 • Khai trương vào tháng 4 âm lịch thì nên chọn những ngày tốt sau: 10/4, 26/4
 • Khai trương vào tháng 5 âm lịch thì nên chọn những ngày tốt sau: 3/5, 15/5, 24/5
 • Khai trương vào tháng 6 âm lịch thì nên chọn những ngày tốt sau: 7/6, 15/6, 28/6
 • Khai trương vào tháng 7 âm lịch thì nên chọn những ngày tốt sau: 2/7, 3/7, 14/7, 27/7
 • Khai trương vào tháng 8 âm lịch thì nên chọn những ngày tốt sau: 10/8, 12/8, 27/8
 • Khai trương vào tháng 9 âm lịch thì nên chọn những ngày tốt sau: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Khai trương vào tháng 10 âm lịch thì nên chọn những ngày tốt sau: 9/10, 17/10, 27/10
 • Khai trương vào tháng 11 âm lịch thì nên chọn những ngày tốt sau: 4/11, 5/11, 24/11, 29/11

Tuổi Thân khai trương ngày nào tốt? – Canh Thân (1980)

 • Khai trương vào tháng 1 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 5/12, 10/12, 27/12
 • Khai trương vào tháng 2 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 2/1, 10/1, 12/1, 28/1
 • Khai trương vào tháng 3 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 14/2, 21/2
 • Khai trương vào tháng 4 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 2/3, 4/3, 17/3, 25/3
 • Khai trương vào tháng 5 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 10/4, 28/4
 • Khai trương vào tháng 6 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 2/5, 13/5, 27/5
 • Khai trương vào tháng 7 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 1/6, 14/6, 27/6
 • Khai trương vào tháng 8 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 2/7, 5/7, 15/7, 27/7
 • Khai trương vào tháng 9 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 1/8, 3/8, 26/8
 • Khai trương vào tháng 10 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 6/9, 10/9, 24/9, 29/9
 • Khai trương vào tháng 11 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 1/10, 16/10, 22/10
 • Khai trương vào tháng 12 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 5/11, 9/11, 25/11, 29/11

Chọn ngày khai trương vượng phát cho tín chủ tuổi Nhâm Thân (1992)

 • Khai trương vào tháng 1 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 3/12, 12/12, 26/12
 • Khai trương vào tháng 2 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 5/1, 14/1, 17/1, 27/1
 • Khai trương vào tháng 3 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 14/2, 27/2
 • Khai trương vào tháng 4 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 2/3, 5/3, 14/3, 28/3
 • Khai trương vào tháng 5 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 10/4, 26/4
 • Khai trương vào tháng 6 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 4/5, 8/5, 27/5
 • Khai trương vào tháng 7 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 2/6, 5/6, 24/6
 • Khai trương vào tháng 8 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 6/7, 9/7, 17/7, 28/7
 • Khai trương vào tháng 9 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 1/8, 12/8, 21/8
 • Khai trương vào tháng 10 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 4/9, 18/9, 23/9, 26/9
 • Khai trương vào tháng 11 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 1/10, 4/10, 27/10
 • Khai trương vào tháng 12 dương lịch có thể chọn những ngày tốt khai trương theo lịch âm như sau: 5/11, 9/11, 23/11, 26/11

Xem thêm:  Coi bói tuổi Mùi khai trương ngày nào tốt nhất năm Nhâm Dần

Chọn ngày khai trương vượng phát cho tín chủ tuổi Giáp Thân (2004)

 • Gia chủ Giáp thân khai trương tháng 1 dương lịch nên chọn ngày tốt: 5/12, 10/12, 27/12 âm lịch
 • Gia chủ Giáp thân khai trương tháng 2 dương lịch nên chọn ngày tốt: 2/1, 8/1, 18/1, 22/1 âm lịch
 • Gia chủ Giáp thân khai trương tháng 3 dương lịch nên chọn ngày tốt: 17/2, 27/2 âm lịch
 • Gia chủ Giáp thân khai trương tháng 4 dương lịch nên chọn ngày tốt: 2/3, 5/3, 17/3, 27/3 âm lịch
 • Gia chủ Giáp thân khai trương tháng 5 dương lịch nên chọn ngày tốt: 11/4, 28/4 âm lịch
 • Gia chủ Giáp thân khai trương tháng 6 dương lịch nên chọn ngày tốt: 2/5, 13/5, 27/5 âm lịch
 • Gia chủ Giáp thân khai trương tháng 7 dương lịch nên chọn ngày tốt: 10/6, 19/6, 29/6 âm lịch
 • Gia chủ Giáp thân khai trương tháng 8 dương lịch nên chọn ngày tốt: 2/7, 3/7, 12/7, 27/7 âm lịch
 • Gia chủ Giáp thân khai trương tháng 9 dương lịch nên chọn ngày tốt: 1/8, 13/8, 28/8 âm lịch
 • Gia chủ Giáp thân khai trương tháng 10 dương lịch nên chọn ngày tốt: 4/9, 5/9, 23/9, 28/9 âm lịch
 • Gia chủ Giáp thân khai trương tháng 11 dương lịch nên chọn ngày tốt: 1/10, 7/10, 22/10 âm lịch
 • Gia chủ Giáp thân khai trương tháng 12 dương lịch nên chọn ngày tốt: 4/11, 7/11, 20/11, 22/11 âm lịch

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu tuổi Thân khai trương ngày nào tốt. Hy vọng những thông tin phong thủy mà chúng tôi cung cấp đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.